Associació

Els nostres productors crien les seves aus a l’aire lliure, de manera sostenible, entre les vinyes del Penedès. L’associació també vetlla per promoure’n la difusió mitjançant campanyes i participant d’exposicions i fires així com procurant l’expansió de la raça amb l’objectiu de preservar aquest patrimoni cultural.

La raça Penedesenca té un origen antic que no podem datar exactament, fruit de la selecció de pageses durant generacions es va arribar a criar unes gallines que produïen uns ous grans, foscos i rogencs molt apreciats als mercats de Barcelona coneguts com a ou roig de Vilafranca.

La població i puresa d’aquestes gallines va anar minvant amb el pas dels anys i, després de varis intents per preservar aquesta raça durant el s.XX, l’any 2003 es funda l’Associació de Criadors de Gallines de la Raça Penedesenca que ha suposat un important punt d’inflexió amb la creació d’un cens de criadors, la participació en la Fira del Gall, la creació d’un arbre geneològic de la raça i la creació de la Indicació Geogràfica Protegida del Gall del Penedès.

L’Associació de Criadors de Gallines de Raça Penedesenca neix amb l’objectiu de contribuir a la conservació d’aquesta raça tot agrupant als criadors i acompanyant-los durant el procés de cria i selecció dels nous exemplars per tal d’anar recuperant els caràcters propis d’aquesta raça.

L’associació també vetlla per promoure’n la difusió mitjançant campanyes i participant d’exposicions i fires així com procurant l’expansió de la raça amb l’objectiu de preservar aquest patrimoni cultural.

La raça Penedesenca té un origen antic que no podem datar exactament, fruit de la selecció de pageses durant generacions es va arribar a criar unes gallines que produïen uns ous grans, foscos i rogencs molt apreciats als mercats de Barcelona coneguts com a ou roig de Vilafranca. La població i puresa d’aquestes gallines va anar minvant amb el pas dels anys i, després de diversos intents per preservar aquesta raça durant el s. XX, l’any 2003 es funda l’Associació de Criadors de Gallines de la Raça Penedesenca que ha suposat un important punt d’inflexió amb la creació d’un cens de criadors, la participació en la Fira del Gall, la creació d’un arbre genealògic de la raça i la creació de la Indicació Geogràfica Protegida del Gall del Penedès.

NEGRA
Els adults són completament negres. Les potes són de color negre pissarra

APER DIUADA
La gallina és marró daurada amb franges negres el·líptiques més o menys ben marcades en cada ploma, el subplumó és gris.
El gall tendeix a tenir el pit completament negre, la capa és daurada i el subplomó, gris fosc. Les potes són de color pissarra.

BARRADA
Els colors de base dels adults són com els de la varietat aperdiuada, però aquí s’hi afegeixen franges clares o esblanqueïdes en tot el cos.
Les potes són blanques.

BLAT
La gallina és assalmonada clara amb un contrast entre el plomatge dorsal i ventral essent aquest bastant més clar.
El gall tendeix a tenir el pit completament negre, la capa és daurada i el subplomó, gris clar. Les potes són de
color pissarra clar.

Conservació Millora ACRGP

Des de l’Associació de Criadors de la Raça de Gallines Penedesenca i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d’acció Climàtica Alimentació i Agenda Rural, Direcció General d’Agricultura i Ramaderia es realitzen una sèrie de tasques per al foment de les races autòctones amb l’objectiu de:

  • Gestionar el Llibre Genealògic amb nous naixements a partir dels animals inscrits en els registres definitiu i auxiliar.
  • Continuar el programa de Conservació de gallines Penedesenca en les explotacions dels socis i AVIRAUT.
  • Continuar el programa de Millora de la raça de gallines penedesenca en les explotacions dels socis i AVIRAUT.
  • Portar un control sanitari del bestiar.

La reproducció es fa de manera controlada pels tècnics d’AVIRAUT, els aparellaments es fan tenint en compte no aparellar germans ni mig germans, fent intercanvi de galls entre criadors, si és necessari, per impedir encreuaments altament consanguinis i per la millora de la seva morfologia segons el patró de raça i color de varietat, preservant els valors fenotípics més adients dels individus.

Els ous es traslladen a la incubadora d’AVIRAUT on es controla el naixement de les famílies completes per separat, s’anellen individualment per fer el seguiment del pedigrí i es fa la seva inscripció al registre de naixements.

 

Els pollets es distribueixen entre els socis col·laboradors d’aquest programa que han de seguir les activitats que contempla el programa de Conservació i Millora de la raça, així com el control sanitari i viabilitat del bestiar.

Els criadors en tot moment tenen el suport dels tècnics d’AVIRAUT, aquests a partir de les 8 setmanes faran una visita per identificar el sexe i eliminar aquells que puguin presentar defectes greus i cap a les 11 setmanes faran un pesatge individual i un control sanitari, màxim al cap de 16 setmanes els criadors posaran les polletes en bateries individuals i les numeraran segons se’ls indiqui i els tècnics faran el control sanitari.

Es preveu que al cap de 18 setmanes de vida comencin a pondre ous, i es portarà un registre detallat de les postes. A les 20 i 27 setmanes de vida es faran visites per part dels tècnics d’AVIRAUT per tal de puntuar i valorar la morfologia de galls i gallines segons el seu programa de Cria (MAPA), fent els controls sanitaris i supervisions necessaris com el pes i color de l’ou. El control de posta finalitzarà a la 39a setmana de vida.

A partir d’aquí es treballarà per dissenyar els millors aparellaments d’acord amb les dades registrades, per tal d’aconseguir, en la següent generació, una possible millora morfològica en futurs exemplars nascuts.

Vols formar part d’aquest projecte?
Contacta amb
acrgpenedesenca@gmail.com

Vols saber-ne més?
Segueix-nos a les nostres xarxes